Uitleg bingo

Uitleg Bingo is voor de meeste mensen niet nodig. Iedereen weet wel dat dit spel wordt gespeeld met een bingokaart en een bingomolen. Goed opletten tijdens het spel is het belangrijkst, zodat de juiste getallen van de bingokaart worden weggestreept. Ondanks de grote bekendheid van Bingo is een goede uitleg Bingo toch wel handig. Want er bestaat zelfs bij ervaren spelers soms wat onduidelijkheid over de juiste spelregels. Bij deze uitleg Bingo worden eerst de benodigdheden van het spel behandeld en dan het verloop van het bingospel. Aan het eind van deze uitleg Bingo wordt kort naar online Bingo gekeken.

Uitleg Bingo van de twee belangrijkste varianten van Bingo

Als aftrap van deze uitleg Bingo wordt kort ingegaan op de verschillende soorten Bingo. De meeste mensen denken dat Bingo altijd wordt gespeeld met 75 ballen. In Nederland is dat ook bijna altijd het geval, maar soms wordt Bingo ook gespeeld met 90 ballen. De kaarten zien er bij het spelen met 90 ballen anders uit. De 90 ballen Bingo wordt niet met de bekende vierkante kaart met 24 getallen gespeeld, maar met een rechthoekige kaart met maar 15 getallen. De regels zijn bij beide soorten Bingo zo goed als hetzelfde. Eventuele verschillen worden bij deze uitleg Bingo kort aangestipt.

Uitleg Bingo voor de benodigdheden voor het spel

Als je een Bingo organiseert moet er het één en ander worden voorbereid. Daar gaat dit hoofdstukje van de uitleg Bingo over. Als organisator moet je zorgen voor een zaal met voldoende stoelen en tafels, zodat alle deelnemers kunnen zitten. Voor het spel zelf heb je bingokaarten, pennen of fiches, een bingomolen met ballen en een bingomaster nodig. Natuurlijk moeten er ook prijzen zijn, want het leuke van Bingo is dat je er iets mee kunt winnen. Bij deze uitleg Bingo worden alle benodigdheden kort besproken.

Uitleg Bingo voor de verschillende Bingokaarten

Hier volgt de uitleg Bingo voor de kaarten. De bingokaarten zijn vierkant en hebben 25 vakjes. De vakjes worden gevormd door 5 kolommen en 5 rijen. Boven elke kolom staat een letter B, I, N, G of O, die samen het woord Bingo vormen. In het middelste vak van de kaart staat geen getal. Dat vak is leeg of gevuld met een punt of een ster. In de andere vakken staan getallen tussen 1 en 75. Pakweg 1 op de 3 getallen uit het bingospel staat op de kaart.

Bij het spel met 90 ballen bestaat de kaart uit negen kolommen en drie rijen. Deze kaarten zijn langwerpig. 15 vakjes zijn gevuld met een getal en de rest van de vakken is leeg. Doordat het aantal ballen groter is en het aantal getallen op de kaart kleiner, is de kans dat een getal op de kaart staat 1 op 6.

Er bestaan permanente en wegwerp bingokaarten. De markering van getallen bij de permanente kaarten wordt gedaan met fiches of munten, die op de getallen worden gelegd. Bij de wegwerpkaarten worden de getallen met een pen weggestreept. Bingokaarten zijn te koop in de tijdschriftenwinkel, soms als afscheurblok. Ze zijn ook gemakkelijk zelf te maken. Een goede uitleg Bingo voor het zelf maken van bingokaarten is op internet te vinden.

Uitleg Bingo voor de bingomolen

Hier volgt de uitleg Bingo voor de bingomolen. Met de bingomolen worden de getallen voor de Bingo in een willekeurige volgorde getrokken. Een bingomolen is een doorzichtige bol waar ballen in worden gedaan. Op elke bal staat een getal uit het bingospel. De bol uit de bingomolen is van doorzichtig plastic of bestaat uit een kooi van metalen draadjes. De bol wordt rondgedraaid om de ballen door elkaar te husselen. Na elke keer als de bol is rondgedraaid rolt er één balletje met een getal naar buiten.

Jammer genoeg wordt de echte bingomolen tegenwoordig vaak vervangen door een computer. Een programma zorgt ervoor dat er een willekeurig bingogetal op een beeldscherm verschijnt als er op een knop wordt gedrukt. Dat is gemakkelijker, maar minder leuk dan wanneer de getallen met een bingomolen worden getrokken.

Uitleg Bingo van de rol van de Bingomaster

In dit onderdeel van de uitleg Bingo wordt de functie van bingomaster beschreven. De bingomaster is de spelleider. Aan het begin van het spel legt hij kort de regels uit. Hij vertelt voor welk spelonderdeel van de bingokaart er wordt gespeeld. Mogelijkheden zijn een of meer volle rijen, een of meer volle kolommen, een diagonaal of de volledige bingokaart. De bingomaster bedient ook de bingomolen of de computer, hij noemt de getallen op en controleert of bij een Bingo de juiste getallen op de bingokaart zijn gemarkeerd.

Uitleg Bingo van het spelverloop

Hier volgt de uitleg Bingo over de manier waarop een spelletje bingo wordt gespeeld. Eerst krijgen of kopen alle spelers een bingokaart. Na de speluitleg worden alle balletjes in de bingomolen gedaan. De bingomaster trekt telkens één getal en roept welk getal dat is. Als een speler het getal op zijn kaart heeft staan wordt dat gemarkeerd met een pen of door er een fiche op te leggen.

Als een speler het onderdeel waarvoor wordt gespeeld heeft voltooid roept hij ‘Bingo’. De bingomaster controleert dan of de juiste getallen zijn gemarkeerd. Als de speler geen fouten heeft gemaakt wint hij de spelronde en een prijs. Als de speler getallen heeft gemarkeerd die niet zijn getrokken, is er sprake van een valse bingo. Die speler mag de rest van de spelronde niet meer meedoen. Voor de overige spelers gaat het spel verder, totdat er opnieuw iemand ‘Bingo’ roept.

Uitleg Bingo voor online bingo

Voor het spelen van een online Bingo is de uitleg Bingo vrijwel hetzelfde. In een online Bingo wordt altijd gespeeld voor geldprijzen. Om mee te spelen wordt geld van je account bij het online casino gehaald. Als je wint, wordt dat automatisch bijgeschreven. Bij een online Bingo gebeurt het markeren van de getallen op je kaart automatisch. Als speler hoef je dus niets anders te doen dan te kijken hoe het spel verloopt. Ook een Bingo wordt in een online casino automatisch gemeld.

Veelgestelde vragen: alles wat je moet weten over bingo

Voor al je vragen over bingo zit je goed bij deze FAQ. Hier vind je de meest gestelde vragen van dit moment over dit kansspel. Bingo is één van de populairste kansspelen in Nederland, maar de kans is groot dat je niet alles weet over dit spel. Daarom beantwoorden hieronder alle prangende vragen die je hebt over dit kansspel.

Wat is bingo precies?

Bingo is een kansspel variant waarbij gebruik wordt gemaakt van een bingomolen, een bingokaart en balletjes met cijfers erop. Aan de hand van de molen worden er één voor één balletjes getrokken. Het cijfer dat getrokken wordt streep je van je bingokaart. Wanneer je alle cijfers van je bingokaart hebt weggestreept, is er sprake van bingo. Het kan ook zijn dat er met rondes gewerkt wordt. Zo kan het bijvoorbeeld de bedoeling zijn dat je tijdens ronde 1 een rij vult terwijl je in ronde 2 twee rijen gevuld dient te hebben. Zo ga je door totdat de hele kaart gevuld is.

Wat heb je nodig voor bingo?

Er zijn een aantal vaste elementen aanwezig bij dit kansspel. Ten eerste heb je de bingomolen. Deze wordt gedraaid door de spelleider, waarna de balletjes één voor één hieruit komen gerold. De bingoballetjes bevatten allen cijfers. Het cijfer dat gedraaid wordt streep je af van je bingokaart, een ander vast element van dit spel. Je kunt de cijfers afstrepen aan de hand van een pen, maar het kan ook zijn dat je de cijfers bedekt aan de hand van fiches. Dit doe je wanneer je de bingokaarten vaker wilt gebruiken. Vaak is er ook een spelleider genaamd de bingomaster, die het spel in goede banen leidt en er voor zorgt dat de cijfers worden omgeroepen.

Hoe ziet een gemiddeld potje bingo er uit?

Iedere krijgt een bingokaart met daarop verschillende cijfers. Het zal van de variant afhangen hoeveel cijfers er op de bingokaart staan. Laten we hierbij de in Nederland bekendste variant aanhouden, waarbij er 25 vakjes met 24 cijfers te zien zijn (het middelste vakje is altijd vrij). De bingomolen wordt gedraaid, waarna er één voor één cijfers getrokken worden. Deze cijfers worden omgeroepen, waarna je checkt of deze cijfers op je kaart aanwezig zijn. Staat het cijfer op je kaart, dan streep je het cijfer in kwestie weg. Is dit niet het geval, dan kun je niets doen. Zo ga je door totdat je een bingo krijgt.fo

Wat is een bingo?

Dit kan per ronde verschillen. Zo kan er sprake zijn van een bingo wanneer je een volle rij of kolom hebt. De meest definitieve vorm van bingo is wanneer je alle cijfers van je kaart hebt gestreept.

Welke varianten van bingo zijn er?

Als je bingo gaat spelen, heb je de keuze uit meerdere varianten. De in Nederland bekendste variant van bingo is bingo met 75 ballen. Tijdens dit spelen worden ballen van 1 tot en met 75 gebruikt. De bingomolen bepaalt welk balletje getrokken wordt. Op je bingokaart kunnen er dus ook cijfers van 1 tot en met 75 aanwezig zijn. Een bingokaart voor dit spel (met 25 vakjes in totaal, waarvan eentje vrij) is onder te verdelen in de volgende kolommen:

• In kolom B vind je de cijfers 1 tot en met 15.
• In kolom I vind je de cijfers 16 tot en met 30.
• In kolom N zie je de cijfers 31 tot en met 45.
• In kolom G vind je de cijfers 46 tot en met 60.
• In kolom O zie je de cijfers 61 tot en met 75.

Daarnaast is er de bingo variant met 90 ballen. Deze variant is vooral geliefd in landen zoals Engeland en Ierland. Het grote verschil kun je uit de naam herleiden: in plaats van 75 ballen wordt er gebruik gemaakt van 90 balletjes. Ook de bingokaart is ander bij deze variant. Deze bingokaart bevat 27 vakjes waarvan er 15 een cijfer bevatten. Deze kolommen zijn op de volgende manier ingedeeld:

• Kolom 1: 1 tot en met 9
• Kolom 2: 10 tot en met 19
• Kolom 3: 20 tot en met 29
• Kolom 4: 30 tot en met 39
• Kolom 5: 40 tot en met 49
• Kolom 6: 50 tot en met 59
• Kolom 7: 60 tot en met 69
• Kolom 8: 70 tot en met 79
• Kolom 9: 80 tot en met 90

Soms kan de eerste kolom ook van 1 tot en met 10 lopen, waarna de rest van de kolommen hetzelfde patroon volgen.

Wat is een valse bingo?

Tijdens een spelletje bingo is het mogelijk dat je per ongeluk een valse bingo claimt. In dat geval geef je aan dat je bingo hebt terwijl je dit helemaal nog niet hebt. Zo kan het zijn dat je per ongeluk een cijfer hebt weggestreept die nog helemaal niet is omgeroepen. In dat geval heb je een valse bingo. Speel je bingo met je familie, dan moet je nu een liedje zingen. In wat meer serieuze omgevingen kan een valse bingo ertoe leiden dat je niet meer mee mag spelen.

Waar kan ik bingo spelen?

Bingo is een spel dat op diverse plekken gespeeld kan worden. Je kunt het zelfs bij je thuis spelen. Vaak wordt het spelen van bingo geassocieerd met ouderen en bejaardenhuizen, maar het is prima mogelijk om een bingoavond te organiseren met je vereniging. Ook zijn er veel campings en vakantieparken waar gratis bingo gespeeld kan worden. Voor bingoavonden met prijzen dien je een vergunning te hebben. Doe je dit met je vereniging, dan dien je aan te tonen dat je vereniging ouder is dan 3 jaar. Zo tracht men te voorkomen dat er illegale bingoavonden worden georganiseerd.

Kun je bingo ook online spelen?

Het is mogelijk om bingo online te spelen. Zo zijn er varianten waarbij je bingo gratis online kunt spelen. Bij online casino’s heb je ook de optie om bingo te spelen met een echte inzet. Hierbij betaal je voor de bingokaarten, wat meteen als je inzet dient. Doen er veel spelers mee, dan is er dus ook een dikke pot die je kunt winnen.

Welke prijzen kun je winnen bij bingo?

De prijzen die je bij bingo kunt winnen zullen afhangen van de locatie waar je bingo speelt. Speel je bingo thuis, dan zullen er geen prijzen zijn. Organiseer je een bingoavond met je vereniging (bijvoorbeeld een sportvereniging), dan is het goed mogelijk dat er wel iets te winnen is. Vaak gaat het hierbij om leuke gadget of iets vergelijkbaars. Bij online casino’s kun je over het algemeen geldprijzen winnen. Daarnaast kun je ook bingo spelen via officiële instanties zoals de Postcodeloterij of Gamepoint. In dat geval kun je veelal geldprijzen winnen, maar soms is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een vakantie of een ander vergelijkbaar cadeau te winnen.

Kun je bingo op je mobiel spelen?

Inmiddels zijn er ook zogenaamde bingo apps waar je gebruik van kunt maken. Zo kun je dit spel gewoon spelen via je mobiele telefoon of tablet. Een goed voorbeeld hiervan is Gamepoint. Deze app download je via de app store, waarna je diverse online social casino spellen kunt spelen. Natuurlijk mag bingo hierbij niet ontbreken. Het leuke is dat je onderling scores kunt vergelijken met je vrienden.

Hoeveel kost het om bingo te spelen?

Dit zal afhangen van waar je bingo speelt. Speel je online bingo, dan zijn er soms rondes waar je maar voor 5 eurocent hoeft te betalen voor een bingokaart. Dit dient ook meteen als je inzet en zal toegevoegd worden aan de prijzenpot. Op andere plekken betaal je weer hogere prijzen voor een bingokaart. Over het algemeen zullen deze kosten dienen aan je inzet. Op sommige plekken zul je commissie moeten afstaan, waardoor je een gedeelte van deze kosten sowieso niet meer terug zult zien.

Is het mogelijk om meer bingokaarten te kopen?

Ook dit zal afhankelijk zijn van waar je bingo speelt. Bij menig online casino is het een optie om meerdere bingokaarten te kopen (mits je er het geld voor hebt natuurlijk). In real life is dit niet altijd een optie.

Kun je bij bingo je winkansen vergroten?

Bingo is een kansspel. Geluk is altijd de bepalende factor. Je kunt hier weinig aan veranderen. Dat wil niet zeggen dat je helemaal geen stappen kunt ondernemen om je winkansen te vergroten. Ten eerste heb je een grotere kans op winst als je meer bingokaarten koopt. Daarnaast is je kans op winst groter wanneer het deelnemersveld klein is. Hoe minder spelers er zijn, hoe groter je kans op winst is. Alleen op deze manieren kun je jouw winkansen vergroten. Er zijn geen strategieën die je kunt toepassen.

Is kienen hetzelfde als bingo?

Kienen is de benaming die vaak gegeven wordt aan de variant waarbij gespeeld wordt met 90 ballen. Met bingo in Nederland bedoelen we veelal de variant met 75 ballen.

Mag ik een bingoavond organiseren?

In besloten kring mag dit sowieso. Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je de bingoavond niet organiseert voor kansspel redenen. Het dient niet te gaan om het gokken. Zo is het bijvoorbeeld prima mogelijk om een bingoavond te organiseren voor je voetbalvereniging. Je moet dan wel aan kunnen tonen dat deze vereniging langer dan 3 jaar bestaat. Dan is er geen probleem.